0903444746
46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), P.16, Q.11, HCM
Điện thoại 0903444746
Địa chỉ: 46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), P.16, Q.11, HCM
Liên kết mạng xã hội